ป้องกันไม่ให้เกิดรอยแตก แห้ง หรือกระด้าง ส่วนการทำความส […]